Sunday, December 11, 2011

Country Names In Japanese Katakana

Country names in Japanese Katakana
We know that the katakana characters used to write the words that come from foreign languages​​, including the country names. Below are examples of sentences using katakana letters and some countries with katakana characters.

あなたはアメリカの学生ですか?
Anata wa Amerika no gakusei desuka?
Are you an american student?

はい、私はアメリカの学生です。
Hai, Watashi wa amerika no gakusei desu.
Yes, I am an american student.

いいえ、私はアメリカの学生ではないです。
Iie, Watashi wa amerika no gakusei dewanai desu.
No, I am not an american student.

Country Names, Katakana, Spelling :


Africa : アフリカ (afurika)
Austria : オーストリア (aasutoria)
Australia : オーストラリア(aasutoraria)
America : アメリカ (amerika)
Argentina : アルゼンチン (aruzenchin)
Bahama : バハマ (bahama)
Bangladesh : バングラデシュ (banguradeshu)
Brazil : ブラジル (buraziru)
Brunei : ブルネイ (burunei)
Canada : カナダ (kanada)
Columbia : コロンビア
Congo : コンゴ (kongo)
Costarica : コスタリカ (kosuta rika)
Chili : チリ (chiri)
Cuba : キューバ (kyuuba)
Ethiopia : エチオピア (echiopia)
Egypt : エジプト (ejiputo)
Filipina : フィリピン (firipin)
French : フランス (furansu)
German : ドイツ (doitsu)
Greece : ギリシャ (girisha)
Haiti : ハイチ (haichi)
Holland : オランダ (oranda)
India : インド (indo)
Indonesia : インドネシア (indoneshia)
Irak : イラク (iraku)
Iran : イラン (iran)
Ireland : アイルランド (airurando)
Israel : イスラエル (isuraeru)
Italia : イタリア (itaria)
Kenya : ケニア (kenia)
Kuwait : クウェート (kuweeto)
Laos : ラオス (raosu)
Malaysia : マレーシア (mareeshia)
Mexico : メキシコ (mekishiko)
Monaco : モナコ (monako)
Moroco : モロッコ (morokko)
Norway : ノルウェー (noruwei)
New Zealand : ニュージーランド (nyuu jiirando)
Pakistan : パキスタン (pakisutan)
Panama : パナマ (panama)
Peru : ペルー (peruu)
Portuguese : ポルトガル (porutogaru)
Qatar : カタール (katooru)
Rusia : ロシア (roshia)
Saudi Arabia : サウジアラビア (sauji arabia)
Singapore : シンガポール (shingapooru)
Syria : シリア (shiria)
Spain : スペイン (supein)
Sri Lanka : スリランカ (suri ranka)
Sweden : スウェーデン suweeden)
Switzerland : スイス (suisu)
Scotland : スコットランド (sukottorando)
Thailand : タイ (tai)
Turkey : トルコ (toroku)
Uruguay : ウルグアイ (uruguai)
Vietnam : ベトナム (betonamu)
Yugoslavia : ユーゴスラビア (yugosurabia)
Zaire : ザイール (zauuru)
Zambia : ザンビア (zambia)